Rinus Willemsen, secretaris ZDV

Voor mij zegt dialect veel. Ik kan me er heel goed in uitdrukken en praten in dialect geeft een gevoelsband die moeilijk onder woorden te brengen is. Dialect is emotie.

Gelukkig dat er een Zeeuwse  Dialectvereniging is met een actief bestuur. 
Binnen deze groep proberen we aan diverse vormen van dialect aandacht te besteden: verhalen, gedichten, toneelstukken, liedjes en een hoorspel.

Daarnaast heeft ook de Zeeuwse folklore onze aandacht. Denk aan Strao, ringrijden, klederdrachten en streekprodukten. (Om er maar een paar te noemen).

Ik vind het fijn als vrijwilliger mijn steentje te mogen bijdragen aan onze Zeeuwse cultuur.


Pau Heerschap, voorzitter

Pau Heerschap was bijna 40 jaar werkzaam in het onderwijs als onderwijzer in het basisonderwijs en leraar Nederlands en schooldecaan voor Havo/VWO. 

Hij houdt lezingen en voordrachten en schrijft verhalen, gedichten en artikelen over diverse onderwerpen. 
Ook vind hij het leuk om bij allerlei gelegenheden toespraken te houden. Hij is voorzitter van de Wetenschappelijke commissie van de Vereniging en redacteur van Nehalennia.

Verder bezit hij in zijn woon- en geboorteplaats Ouddorp een ruime natuurtuin en houdt zich bezig met tekenen en schilderen.

Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Goedereede sluit hij huwelijken.


Maarten Tanis, penningmeester ZDV

Geboren en getogen in Ouddorp op Goeree-Overflakkee ben ik opgegroeid met het plaatselijk dialect. Tijdens mijn middelbareschooltijd kwam ik in ruime mate in aanraking met de andere dialecten van het eiland. Na mijn studie in Delft, waar ik vanwege mijn afkomst vaak voor een Zeeuw werd aangezien, vond ik werk in Terneuzen. Ik voelde me snel thuis in Zeeuws-Vlaanderen en ontmoette er later mijn vrouw. Zij en haar familie spreken het dialect van de omgeving van Hulst, waar we anno 2019 bijna 40 jaar wonen.
Al met al voldoende aanleiding om me te interesseren voor het werk van de Zeeuwse Dialectvereniging. Als penningmeester wil ik graag mijn steentje bijdragen aan het werk van deze vereniging, die Zeeland én Goeree-Overflakkee als haar werkgebied ziet, samen met de andere bestuursleden die zich daar al heel wat jaren voor inzetten.


Kees Heule, 2e penningmeester ZDV

Op het schiereiland Schouwen-Duiveland ben ik opgegroeid en thans woon ik in Bruinisse.
Na 35 jaar werkzaam geweest te zijn in het bankwezen kreeg ik meer vrije tijd en ben me in het zeeuws dialect
gaan verdiepen, hetgeen resulteerde in  2003 Bestuurslid van de Zeeuwse Dialect Vereniging, een jaar later volgde Penningmeester van de Stichting De Zeeuwse Taele, die is opgeheven per 1 jan 2018.
 

Peter de Bakker, bestuurslid ZDV

Even voorstellen. Mijn naam is Peter de Bakker. Ik ben geboren in Hulst, waar ik ook mijn jeugd doorbracht. Mijn moeder was een Rotterdamse. Mijn vader was een Zeeuws-Vlaming. Eigenlijk kwam ik niet in contact met de Zeeuwse taal in mijn jeugd. Dat veranderde toen ik trouwde met een Hulsterse, afkomstig van Nieuw-Namen. Zij dweept met de taal die haar grootouders en haar vader spraken. Zij schrijft en declameert regelmatig in haar dialect en door mijn vrouw ben ik betrokken bij de streektaal en later geworden.
 

Peter Vleugel, Vice-voorzitter ZDV


Ik ben Peter Vleugel. Ik leerde voor onderwijzer aan de CPA Middelburg, vervolgens studeerde ik geschiedenis in Rotterdam en Leiden. Ik woon in Nieuwerkerk.
Ik ben 30 jaar gids bij de VVV in Zeeland geweest en verzorgde regelmatig rondleidingen door Zierikzee en dagtochten in heel Zeeland.

Al jaren ben ik bezig met het verzamelen van alles over folklore en cultuur-historie van Zeeland, daarom ben ik in het bestuur van de ZDV gekomen.

In 2018 was ik 40 jaar in het onderwijs, waarvan ruim 25 jaar als  docent aan  het volwassenenonderwijs in Rotterdam, waar ik aan HAVO- en VWO eindexamenklassen geschiedenis,  maatschappijleer en maatschappijwetenschappen gaf. Daarnaast werd ik regelmatig voor lezingen op gebied van streekgeschiedenis en kunstgeschiedenis gevraagd.