Woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
zandzêêke

zandzêêke(n) 1. doelloos heen en weer lopen: W. (Aag.); Z.V.W. (Gde.; Obg.; Zdz.; Bvt.); L.v.Ax. (Ax.). Aant. Lam.: niet h. ww. wel ne zandzêêker.
Zie:
bêêrzêêke(n).
2. mooipraten: Z.B. (Wolf.; Kn.; Kb.); Z.V.W. (a. bov.); L.v.Ax. (Ax.). Aant. volg. Hdk.; Kn.; Ier.; zakzêêke(n).

synoniem(en) - zandzêêken
zandvlucht

zandvlucht stuifzand: W. (Dob.; Wkp.; Ztl.).

zandschêê

zandschêê -schie: smalle strook (rug) in bouwland enz. v. mindere kwaliteit door zand onder de bouwlaag: zie
schêê. 3.
Aant. Njoos. meestal lopen zulke stroken min of meer kronkelend door een kavel: in droge jaren kan men de loop ervan goed volgen door de mindere stand der gewassen erop. Verg. zandplaete waar verwezen wordt naar andere benamingen.

zandplekke

zandplekke zandige plek in de bodem v.e. perceel land weiland geg. d. Kwd.;
Zie:
zandplaete.
zandschie:te(n).